Анти Д. (1) Уеб

юни 24, 2006

Анти дизайн подход при изграждане на лейаут.

  • Възможно ли е това?
  • Каква е ползата? Основната полза идва от факта че количество информация се презентира по лесен за възприемане начин, като намалява времето за реакция на потребителя.
  • Негативи: Някой от споменатите примери използват груби визуализационни методи( Лично на мен основния цвят за хипервръзка и до днес не ми е ясно защо е с толкова силна степен на активност.) Могат при желание да предоставят хроматични ЦСС стилове за избор на потребителя. Типографията също може да бъде доста подобрена. От гледна точка на широкия таргет могат да предвидят, че има хора за които така подбраните Стандартни схеми за оцветяване на хипервръзки са дразнещи при по-дълга употреба.

Практически погледнато визуализацията се фокусира върху аудитория като изхожда от маркетинговa основа, което определя изразните средства.

Анти дизайн подхода е начин да се държат нещата под контрол като фокуса е върху информационната и функционална част и всяка визуализация се извежда от идеята за простота и ефективност.

Какво означава това за дизайнера?

Това означава че преди да започне да визуализира, композира(елементи), и аранжира шрифтове той трябва доста просто и схематично да определи приоритета на дизайна, структурата на презентиране на информацията, да раздели процеса на етапи ( и да го визуализира спрямо акцентирането им ). Основните визуални принципи остават валидни (Акценти, Контраст, Ритъм /повторение/) просто мисленето се обръща обратно на масовия навик (Самоцелна визуализация изградена на принципа: Хедър, Меню, Съдържание, Футър) и се започва от мислене за приоритет на презентиране на информацията ( Пример: Заглавието на информационния блок може да има по висока степен на контраст от основното меню).

Детайлът е господар.

С други думи казано малките графични акценти съпътстващи информационния контейнер могат да изградят нужния визуален език работещ за идентичността на продукта.

Advertisements